لینک های دسترسی

اوباما برای اولین بار منحیث سر قوماندان قوای مسلح از وزارت دفاع بازدید کرد


براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، برای اولین بار منحیث سر قوماندان قوای مسلح کشور بروز چهارشنبه از وزارت دفاع بازدید نمود.

پالا ولفسن خبرنگار صدای امریکا از قصر سفید گزارش میدهد که رئیس جمهور با افسران ارشد همه بخش های قوای مسلح در مورد تصامیم مشکل آینده صحبت نمود.

رئیس جمهور با لوی درستیز های قوای زمینی، بحری و هوایی همچنان قوماندان واحد های پیاده قوای بحری و قوماندان محافظین سواحل بحری و رابرت گیتس وزیر دفاع ملاقات نمود.

آنها در مورد جنگ های افغانستان و عراق و تأثیریکه این دوجنگ بر مردان و زنان داخل خدمت در اردوی کشور داشته است، صحبت نمودند.

مباحثات آنها در پشت در های بسته صورت گرفت. اما وقتی آقای اوباما در پایان این نشست از سالون مجلس بیرون شد وارد دهلیزی گردید که حدود صد عسکر ثبت نام شده در آن صف بسته بودند.

وی قبل ازینکه با خبرنگاران در مورد آزمون های موجود در سر راه اردو و مشکلات بالقوۀ سوق عساکر و مشی نظامی کشور سخن بگوید لحظۀ توقف نمود تا با آنها دست داده و چند حرفی را تبادله کند.

"ما نیاز خواهیم داشت که بزودی ممکن در مورد عراق و افغانستان تصامیم مشکلی را اتخاذ نماییم . بطور واضح تلاش های ما برای تعقیب سازمان های افراطی ایکه به کشور ما و مهمتر از همه به مفکوره های ما صدمه خواهند رسانید ادامه خواهد یافت."

رئیس جمهور در مورد جزییات چیزی نگفت. اما او اظهار داشت که میخواهد بیشتر عساکر محاربوی امریکا در جریان ۱۶ ماه از عراق خارج شوند و اضافه نمود که قصد دارد شمار عساکر امریکایی در افغانستان را افزایش دهد.

آقای اوباما در اولین روز کامل ریاست جمهوری اش با قوماندانان ارشد در مورد شرایط کاهش عساکر در عراق صحبت نمود.

رابرت گبس سخنگوی قصر سفید میگوید آن نشست و ملاقات بعدی در وزارت دفاع بخشی از روندی است که بزودی نتیجه خواهد داد.

"من فکر میکنم ما عملیه مصممانه را در پیش داشته ایم و رئیس جمهور اطلاعات مربوط را بدست خواهد آورد و تصامیم کلیدی را در مورد تغیر ماموریت در عراق اتخاذ خواهد کرد."

گیبس اظهار داشت که از زمان عقد توافقنامه وضعیت قوای امریکایی در عراق، کاهش قوای امریکایی در عراق به یقین مبدل گردیده است. وی نگرانی کنونی را درین مورد که چطور این وظیفه بدون بخطر افگندن امنیت عراق و زنده گی عساکر باقیماندۀ امریکایی انجام شود، تصریح میدارد.

"من فکر میکنم که با انکشافات چند ماه گذشته در عراق بدنبال توافقنامه وضعیت قوای امریکایی که یک تاریخ پایان را برای دخالت ما در آنجا طرح میکند، همه میدانند که ما بیشتر ازین در ین بحث كه آیا ما از آنکشور خارج میشویم یا خیر درگیر نیستیم، بلکه بحث اینست که چطور و چه وقت خارج میشویم."

گیتس میگوید رئیس جمهور اوباما از فشار دو جنگ بر عساکر ما و فامیل هایشان اطلاع دارد.

آقای اوباما زمانیکه وزارت دفاع را ترک میگفت اظهار داشت که اردوی ایالات متحده ماموریت خود را در تحت فشار بزرگی انجام داده است.

"همۀ شما که در صفوف قواق مسلح ایالات متحده خدمت میکنید از حمایت کامل من برخوردار خواهید بود و یکی از وظایف من منحیث رئیس جمهور این خواهد بود که یقین حاصل کنم آنچه را برای انجام ماموریت تان ضرورت دارید در اختیار تان قرار داشته باشد."

آقای اوباما اظهار داشت که وی مطمئن است که اردو به وظیفۀ خود ادامه خواهد داد و وعده نمود که حکومت منابع لازم را در اختیار اردو قرار خواهد داد.

XS
SM
MD
LG