لینک های دسترسی

نتنیاهو: باز داری ایران از کسب اسلحه ذروی، مهمتر از بحران اقتصادی جهان است


بنجمین نتنیاهو،رهبر اسرایلی حزب محافظه کار "لیخود" که خواستار پست صدارت در انتخابات اسرائیل است میگوید، باز داری ایران از کسب اسلحه اتومی، مهمتر از بحران اقتصادی جهان است.

بنجمین نتنیاهو میگوید، معضلات اقتصادی قابل حل اند، اما کسب اسلحه اتومی توسط ایران غیر قابل بر گشت میباشد.

آقای نتنیاهو، این گفته را امروز پنجشنبه در نشست اقتصادی جهان در شهر دیوس سویس اظهار داشت.

او در انتخابات دهم فبروری با زیپی لیڤنی، وزیر خارجه اسرائیل از حزب "قدیمه"، مقابل خواهد بود.

در حال حاضر ایران تحت سه دسته تعذیر بین المللی قرار دارد و اکثر دول غربی، آن کشور را متهم به سعی برای حصول سلاح های ذوری ساخته اند.

تهران میگوید پروگرام ذروی اش مقاصد صلح آمیز دارد.

اسرائیل، در حالیکه هیچگاه اعتراف نمیکند زراد خانه اتومی دارد، وسیعاً فکر میشود یگانه کشور در شرق میانه است که صاحب چنین اسلحه میباشد.

حکومت اسرائیل بیم دارد که ممکن است آن کشور آماج حمله یک ایران قوی ضد اسرائیل، قرار خواهد گرفت.

XS
SM
MD
LG