لینک های دسترسی

گزارش مفتشین مالی ایالات متحده در مورد بازسازی افغانستان


یک ادارۀ نظارت دولت ایالات متحده میگوید پروگرام بازسازی افغانستان در مورد تطبیق اهداف خود یک استراتیژی منطقی مصارف ندارد.

یک گزارش ادارۀ تفتیش خاص برای بازسازی افغانستان در کانگرس ایالات متحده که شام پنجشنبه صادر گردید حاکیست که ایالات متحده ۳۲ ملیارد دالر برای کمک بشری به افغانستان تخصیص داده ولی آنرا کاملاً بمصرف نرسانیده است. در عین زمان سایر کشورها برای این هدف ۲۵ ملیارد دالر اعانه داده اند.

این گزارش دریافته که مساعی بازسازی پارچه پارچه بوده و برای تکمیل اهداف خود، که شامل بازسازی زیربنای افغانستان، تشکیل مجدد نهادهای سیاسی، فراهم نمودن خدمات برای مردم افغانستان و حفظ امنیت لازم برای پروژه های بازسازی است، یک پلان مرکزی ندارد.

این گزارش همچنان حاکیست که مامورین دولت افغانستان میخواهند در پلان های ساختمانی صلاحیت بیشتری داشته باشند.

کانگرس، ادارۀ تفتیش خاص برای بازسازی افغانستان را بموجب لایحۀ مصارف دفاع ملی سال مالی ۲۰۰۸تاسیس کرد. این لایحه یک سال قبل توشیح گردیده بود.

XS
SM
MD
LG