لینک های دسترسی

ختم بدون واقعۀ انتخابات تاریخی در عراق


مقامات عراقی میگویند انتخابات ولایتی امروزی دران کشور بدون گزارش کدام واقعۀ عمدۀ خشونت خاتمه یافت.

عراقی ها در انتخابات ولایتی ای که آزمون مهمی از ثبات عراق پنداشته میشود، نمایندگان شورای های ولایتی ۱۴ ولایت از ۱۸ ولایت آن کشور را انتخاب مینمایند. برای ۴۴۰ کرسی این شورا ها بیش از ۱۴ هزار نفر کاندید شده اند. این اولین انتخابات ولایتی عراق از سال ۲۰۰۵ باینطرف است.

در خشونت های متفرق یک نفر در یک گلوله باری مرتبط به یک منازعه با یک عسکر در منطقۀ شهر صدر بغداد کشته و یک نفر مجروح گردید.

در شهر تکریت در شمال بغداد چندین مرمی هاوان در نزدیک یک مرکز انتخاباتی شهر اصابت کرد. از جراحاتی گزارش داده نشده است.

مقامات عراقی تدابیر امنیتی را در انتخابات تشدید کرده میدان های هوائی و سرحدات را مسدود نموده و عبور و مرور وسایط را در شهرها مقید ساخته اند.

نوری المالکی، صدراعظم عراق میگوید ازینکه یک تعداد زیاد رای دهندگان بمراکز انتخابات مراجعه میکنند، مسرور است. او میگوید این نشان میدهد که مردم بر حکومت اعتماد دارند.

انتظار میرود این رای گیری یک تعداد زیاد سنی های عرب را که با انتخابات ولایتی گذشته مقاطعه کرده بودند، جذب کند. اشتراک یک تعداد زیاد سنی ها شاید توازن قوا را در بعضی از ولایات تغیر بدهد.

XS
SM
MD
LG