لینک های دسترسی

اوباما. استراتیژی اقتصادی بزودی منتشر میشود.


براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده امروز بیانیۀ هفته وار خود را با این جمله آغاز کرد که در مورد بحران اقتصادی ایالات متحده خبر خوش و خبر بدی دارد.

او گفت خبر بد این است که امریکائیان با بحران اقتصادی بیسابقه ای مواجه هستند و گزارشی را ذکر کرد که حاکی بود اقتصاد در آخر سال گذشته بمیزان تقریباً چهار فیصد کوچکتر شده است.

او گفت خبر خوش این است که حکومتش روی یک طرز تقرب جدید کار میکند که در قسمت احیای سکتور مالی ناکام کشور کمک خواهد نمود. رئیس جمهور جزئیات این پلان را افشا نکرد ولی گفت که تم گایتنر، وزیر خزائن بزودی استراتیژی ای را طرح خواهد نمود که جریان قرضه را برای تشبثات و فامیل ها ممکن میسازد.

او همچنان از مجلس سنای کانگرس تقاضا کرد تا یک محمولۀ احیای اقتصادی را بمنظور حفظ و یا ایجاد سه ملیون شغل طی چند سال آینده، تصویب کند.

این پلان تحریک اقتصادی ۸۰۰ ملیارد دالری در هفتۀ جاری توسط مجلس نمایندگان کانگرس بتصویب رسیده بود.

XS
SM
MD
LG