لینک های دسترسی

در نشریات امریکا: معامله با 'چریک های تصادفی' در دهات افغانستان


مجله نیوزویک در شماره اخیرش به قلم فرید ذکریا مقاله ای تحریر نموده است که در بخشی ازآن می خوانیم:

یکی از متخصصین استرالیایی که در امور محاربوی با شورشیان تحقیقات می کند می گوید، شماری از چریک های افغان به طور تصادفی علیه حکومت افغانستان دست به اسلحه میبرند، و این تعداد افراد بیشر در دهات افغانستان به چشم میخورند.

این افراد مسلح اجندای خاصی ندارند ویا هم خواهان شرکت در جهاد جهانی نیستند. این افراد صرفاً به خاطر دفاع از راه و روش سنتی خود میجنگند.

ایشان به این فکر اند که با آمدن قوای بیگانه در منطقه شان، راه و رسم شان به خطر میافتد.طالبان سعی می کنند چنین اشخاص را به صفوف خود جلب نمایند.

و هرگاه نیروهای خارجی دقیقعمل نه کنند، این افراد را نا آگاهانه به صفوف مخالفین رانده و ایشان را به دشمنان خود مبدل میسازند.

نیوزویک می نویسد، یکی از اهداف امریکا در افغانستان باید این باشد که از ازدیاد "گریلا یا چریک های تصادفی" جلوگیری کند.قوای امریکا باید درین جنگجویان چنین حس را بیدار سازد که قوایامریکایی به منافع انان در حرکت اند، نه بر خلاف شان.هرگاه چنین کاری انجام شود، وضع در دهات تغیر خواهد کرد.

نیوزویک به ادامه می نویسد گرچه وضع در افغانستان به صوب مطلوبی در حرکت نیست، اما وضع خارج از کنترول هم نمی باشد.امریکا هنوز فرصت دارد تا در ستراتیژی اش تغیرات مثبتی وارد کند.

XS
SM
MD
LG