لینک های دسترسی

کمک اتحادیه اروپایی از طریق حکومت افغانستان


داکتر رنگین دادفر سپنتا، وزیر خارجۀ افغانستان میگوید اتحادیۀ اروپایی موافقه نموده است شصت فیصد از کمک های آن اتحادیه برای افغانستان را از طریق حکومت افغانستان به آنکشور بدهد.

وزیر خارجۀ افغانستان طی یک کنفرانس مطبوعاتی امروز در کابل گفت، در مذاکرات با اتحادیۀ اروپایی همچنان تآکید گردید در آن اتحادیه پنج پروژه کمک نماید که افغانستان میخواهد در بخش های چون انتقال برق، زراعت و راه سازی، با کشور های همسایه قرار داد نماید.

رنگین دادفر سپنتا، افزود اتحادیۀ اروپایی تا سال ۲۰۱۳ مبلغ ۶۱۰ میلیون یورو به افغانستان کمک خواهد نمود.

همچنان، اتحادیۀ اروپایی، پانزده تا بیست میلیون یورو برای انتخابات ریاست جمهوری و شورا های ولایتی کمک اضافی مینماید.

XS
SM
MD
LG