لینک های دسترسی

ایران یک تن از فعالین زن در امور دفاع از حقوق زنان را باز داشت کرد


پولیس ایران یک تن از فعالین در امور دفاع حقوق زنان را باز داشت کرده است.

خانم توقیف شده، در مشغول مبارزه برای آوردن تغییرات در قوانین غیرعادلانه برای زنان در ایران بود.

مبارزه این خانم موفق به دریافت جایزه شده است.

این خانم امروز یکشنبه توسط مقامات در کوهستانات درکه در شمال تهران باز داشت شد. آژانس خبر رسانی فرانسه، این خانم را نفیسه آزاد معرفی کرده است. نفیسه در مبارزۀ جمع آوری یک ملیون امضاء مشغول بوده است.

این مبارزه یکی از ابتکارات مردمی است که در سال ۲۰۰۶ براه افتاده و برای زنان ایرانی در قسمت ازدواج، طلاق و سایر بخشهای زندگی، خواهان حقوق مساوی بوده است.

ایران در جریان سال گذشته، چندین زن را بخاطر شمولیت شان درین مبارزه، باز داشت کرده است.

XS
SM
MD
LG