لینک های دسترسی

حمله انتحاری در اورزگان ۲۵ تن پولیس را هلاک ساخت


مامورین حکومتی در جنوب افغانستان گفته اند در اثر هجوم یک حمله کنندۀ انتحاری به مرکز تربیۀ پولیس محلی حد اقل ۲۵ تن کشته شده و تعداد زیادی زخمی گردیده است.

مامورین رسمی در ترین کوت مرکز ولایت اروزگان میگویند حمله کنندۀ انتحاری به مرکز تربیوی پولیس ولایت وقتی داخل شد که یک تعداد پولیس مصروف ادمان و تربیۀ بدنی بودند.

گلاب خان، صاحب منصب محلی پولیس میگوید تا ساعت ها بعد از انجام حملۀ انتحاری، به زخمی ها و کشته شدگان رسیدگی شد.

حمله کنندۀ انتحاری به مرکز تربیۀ پولیس در حالی داخل شد که یونیفورم پولیس را در تن داشت. حمله کننده بعداً بم خود را منفجر ساخت و تا بحال ۲۵ پولیس به شهادت رسیده است. تعدادی هم زخمی اند.

مامورین حکومت میگویند وضع تعدادی از زخمیان خیلی وخیم است.

سخنگوی طالبان مدت کوتاهی بعد ازین واقعه به منابع خبری داخلی و خارجی تیلفونی تماس گرفته مسئولیت حمله را ادعا نمود.

وزارت دفاع افغانستان بعد ازین واقعه، بیانیه ای صادر و در آن گفته است قوای امنیتی در ولایت اروزگان سه مظنون حمله کنندۀ انتحاری را دستگیر نموده اند. در بیانیه گفته شده است مظنونین با وسکت انتحاری مملو از مواد منفجره گرفتار گردیدند.

جنوب افغانستان بحیث مرکز فعالیت طالبان و مرکز تجارت عمدۀ تریاک آنکشور باقی مانده است. مامورین ملل متحد میگویند هفت ولایت جنوبی بشمول اروزگان، ۹۸ فیصد حاصلات کوکنار سال ۲۰۰۸ را تولید نموده اند.

گفته میشود که تجارت تریاک یک منبع عمدۀ تمویل شورشیان بوده و مایۀ فساد گستردۀ اداری در داخل حکومت افغانستان در سراسر آنکشور محسوب میشود.

امنیت این مناطق در حال حاضر از طرف قوای کانادائی، برتانوی، هالندی و آسترالیائی تأمین میشود؛ اما قوماندانان امریکائی پیشنهاد نموده اند تعدادی از بیش از ۲۰ هزار عسکر امریکائی که توقع میرود در ماه های آینده به افغانستان فرستاده شود، به جنوب آنکشور سوق داده شوند.

به اساس تخمینهای ملل متحد قاچاقبران به ارزش ه ونیم ملیارد دالر مواد مخدر را صادر نموده اند که طالبان ازان ۵۰۰ ملیون دالر منفعت برده اند.

اما تولید تریاک بطور کل نظر به سال ۲۰۰۷ پائین تر بوده است.

تحلیل گران پائین بودن قیمت تریاک و بلند بودن نرخ گندم را عامل عمدۀ آن میدانند. مقامات رسمی میگویند تولید بیش از حد تریاک در سالهای اخیر سبب شده که قیمت تریاک ۲۰ فیصد نظر به سالهای قبل پائین بیاید.

XS
SM
MD
LG