لینک های دسترسی

کارمند ملل متحد در غرب پاکستان اختطاف گردید


افراد مسلح ناشناش، یک امریکائی را که برای ادارۀ پناه گزینان ملل متحد در جنوب غرب پاکستان کار میکرد، اختطاف نموده اند.

پولیس میگوید افراد مسلح امروز بر جان سولکی، مامور ملل متحد و راننده اش در شهر کویته زمانی حمله کردند که او بسوی دفترش روان بود.

سولکی آمر ادارۀ پناه گزینان در کویته، مرکز ولایت بلوچستان است.

مقامات میگویند درین حمله رانندۀ سولکی زخمی شد و بعدتر وفات یافت.

وزارت خارجۀ پاکستان آنچه را حملۀ ناجوان مردانۀ دهشت افگنی خواند، محکوم کرده گفت همۀ تدابیر جهت بازگردانیدن محفوظ سولکی روی دست گرفته شده است.

ملل متحد هدف قرار دادن کارمندان کمک های بشری را در پاکستان شدیداً محکوم ساخته و آنرا تکان دهنده و هولناک خواند.

عموما شورشیان در بلوچستان خارجیان را برای اختطاف هدف قرار نمیدهند، ولی در سایر نقاط کشور این عمل معمول است.هیچ گروهی مسؤلیت حمله مذکور را ادعا نکرده است.

XS
SM
MD
LG