لینک های دسترسی

توجه بر قرار داد های زمان جنگ در عراق و افغانستان


کمیسیون ایالات متحده برای قرار داد های زمان جنگ در عراق و افغانستان، امروز اولین جلسۀ خود را دایر میکند.

این جلسه در مورد مشکلات قرار داد ها، در رابطه با فراهم نمودن تدارکات زمان جنگ، کار های بازسازی و شرکت های امنیتی خصوصی در منازعات در عراق و افغانستان است.

قرار است این کمیسیون مستقل، گزارش های دفتر تفتیش بازسازی عراق، وزارت دفاع، وزارت خارجه و ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحده را استماع نماید.

آژانس خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید، ادارات ناظر حکومت در محضر جلسۀ این کمیسیون خواهند گفت که پلان گزاری ضعیف، نظارت ضعیف و حرص بمساعی قوای ایالات متحده در خارج، ضرر رسانیده است.

یک تعداد زیاد تفتیش های مالی، تحقیقات و جلسات استماعیۀ کانگرس، قبلاً ملیارده ا دالر مصارف مورد سؤال و بدون رسید و مدرک را در قراردادهای نظامی مستند ساخته اند.

این آژانس میگوید در حدود ۱۵۰ تحقیقات جنائی در مورد اعمال مغایر قانون، بشمول ادعاهای رشوه، تقلب در داواطلبی و سرقت جریان دارد.

XS
SM
MD
LG