لینک های دسترسی

قتل ۹ نفر از اثر اصابت مرمی های توپ بر یک شفاخانه در سری لانکا


کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ میگوید یک شفاخانه در قلمرو تحت کنترول شورشیان در سری لانکا بروز یکشنبه سه بار هدف مرمی های توپ قرار گرفت و در نتیجه نه نفر هلاک گردید.

گوردن وایس، سخنگوی ملل متحد میگوید مرمی های توپ بر یک قسمت شفاخانه که اتاق های مریضان قرار داشت، اصابت کرد.

صلیب سرخ نگفت کدام جناح مسؤل این حملات بود. اما یک مقام صحی محل گفت اردوی سری لانکا این مرمی ها را شلیک کرده بود.

قوای نظامی سری لانکا میگوید مسؤل گلوله باری نیست و شورشیان ببرهای تامل را مسؤل میخواند. شورشیان در زمینه تبصره نکرده اند.

ادارات مساعدت بین المللی میگویند تا ۲۵۰ هزار فرد ملکی بخاطر جنگ ها در شمال سری لانکا گیر مانده اند ولی حکومت میگوید این رقم بیشتر از ۱۲۰ هزار نفر نیست.

XS
SM
MD
LG