لینک های دسترسی

ملل متحد - تقاضای ملیون ها دالر کمک بشری به افغانستان


ملل متحد امسال برای افغانستان ۶۰۴ ملیون دالر کمک بشری تقاضا کرده است.

جان هومز، مامور ارشد ملل متحد در امور امداد، امروز به خبرنگاران در ژنیڤ گفت، وضع در افغانستان بنابر گسترش خشونت و خشکسالی که دو سال است در بعضی مناطق حکفرماست، رو به وخامت میرود.

از این پول، برای فراهم نمودن کمک های غذایی، پاکسازی ماین و بهبود خدمات صحی استفاده خواهد شد.

آقای هومز همچنان گفت، خشونت بمناطق تازه در افغانستان گسترش پیدا کرده و باعث هلاکت دو هزار و یکصد نفر ملکی در سال گذشته شده است. که این یک افزایش ۴۰ فیصد را نشان میدهد.

XS
SM
MD
LG