لینک های دسترسی

'چنین بنظر میرسد که حوصلۀ هند با پاکستان بسر آمده است'


در حالیکه از حملات دهشت افگنی ممبی دو ماه سپری گردیده مقامات رسمی هند از آن اظهار مأیوسیت نموده اند که تا هنوز در مورد تحقیقاتیکه این حمله را به گروه های داخلی پاکستان ارتباط میدهد، هیچگونه مراسلات رسمی از اسلام آباد بدست نیاورده اند.

مامورین رسمی حکومت هند از عدم جواب رسمی پاکستان در مورد حملۀ دهشت افگنی ممبی که در اواخر ماه نومبر بوقوع پیوست، اظهار تأسف نموده اند.

پراناب مکرجی وزیر داخلۀ هند به خبرنگاران گفت از زمان تسلیمی معلومات دست داشته در پنجم ماه جنوری به اسلام آباد جهت اقدامات عملی، از جانب پاکستان هیچگونه جواب رسمی ارائه نشده است.

”آنها از رسیدن مواد از جانب ما اطمینان دادند اما بعد ازان در مورد پیشرفت هائی درین ساحه هیچگونه مراسلات رسمی ای بدست نیاورده ایم.”

ای کی انتونی وزیر دفاع هند در یک گردهم آئی متخصصین امنیتی منطقوی در پایتخت هند بروز سه شنبه اظهار داشت دهشت افگنی که از پاکستان منشأ میگیرد مانند یک بلائیست که ضرورت به مقابلۀ قطعی بین المللی دارد.

او همچنان از اسلام آباد خواست به مجموعۀ اسنادی که هند در مورد حملات دهشت افگنی ممبی تسلیم نموده، جواب ارائه نماید.

انتونی: ”دست آوردهای سال های قبل به سبب حملۀ نامردانۀ ممبی از بین رفته است. در حال حاضر مسئولیت بدوش حکومت پاکستان افتاده که با جدیت به آن جواب بدهد.”

انتونی به پاکستان الزام وارد نموده که بمرکز تجمع دهشت افگنان بین المللی مبدل گردیده است.

روابط بین دو همسایۀ دارای سلاح ذروی که چندین بار باهم جنگیده اند در سالهای اخیر به تدریج رو به بهبود گذاشته بود. اما حملۀ دهشت افگنی ۲۶ نومبر به مرکز تجارتی هند که آنکشور گروه های مسلح پاکستانی را ازان مسئول میداند، روابط هردو کشور را بسردی کشانید.

این حمله ۶۰ ساعته به هوتل معتبر ممبی و یک مرکز یهودیها دران شهر سبب کشته شدن ۱۶۰ تن بشمول خارجی ها گردید. هند ادعا دارد که عناصری در پاکستان در طرح ریزی پلان و عملی نمودن این حملات دست داشتند که دران کشور مشق و تمرین خیلی پیشرفته دیده بودند.

XS
SM
MD
LG