لینک های دسترسی

سفر منشی عمومی سازمان ملل متحد به کابل


بان کی مون، منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید، سفر امروزی وی به افغانستان، بر اولویت تاکید میکند که ملل متحد نسبت آنکشور قایل است.

آقای بان در سفر اعلام نشده اش به کابل، با حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان ملاقات کرد.

انتظار برده میشود که وی با رهبران ملل متحد و ناتو نیز ملاقات نماید.

سفر منشی عمومی ملل متحد یکروز بعد از آنکه تندروان طالب پلی را در گذرگاه خیبر پاکستان منفجر نمودند، صورت میگیرد.

ناتو از این پل، برای انتقال بخش عمدۀ اکمالات به افغانستان، استفاده میکرد.

همچنان، مقامات پاکستان امروز چهارشنبه گفتند، تندروان مظنون ده لاری حامل اکمالات را که بنابر خرابی پل متوقف بودند، به آتش کشیدند.

یگانه راه دیگر انتقال اکمالات، راهی در ایالت بلوچستان واقع درجنوب غرب پاکستان است.

در اوایل هفته جاری، گزارشی از طرف قوای ایالات متحده در مورد افغانستان، عامل افزایش خشونت سال گذشته در افغانستان را بی کفایتی حکومت، پناه گاههای مصئون تندروان در پاکستان، و افزایش قوای خارجی در مناطقی که قبلاً توسط تندروان کنترول میشد، دانست.

ایالات متحده در صدد اتخاذ آمادگی برای اعزام سی هزار عسکر دیگر امریکایی به افغانستان است - تا در مقابل خشونتهای روبه افزایش تندروان بجنگند.

XS
SM
MD
LG