لینک های دسترسی

مباحثات دیپلوماتهای شش کشور عمده جهان در مورد پروگرام زروی ایران


یکروز بعد از آنکه تهران از پرتاب اولین ماهوارۀ آنکشور به فضا خبر داد، دیپلوماتهای شش کشورعمدۀ صنعتی جهان امروز چهارشنبه روی پروگرام ذروی ایران مباحثاتی را براه انداختند.

نمایندگان فرانسه، جرمنی، ایالات متحده، چین، روسیه و برتانیه مساعی دیپلوماتیک برای قانع ساختن ایران را مبنی بر توقف غنی سازی یورانیم، در شهر وسبادن، مورد بررسی قرار میدهند.

این اولین ملاقات این گروه از وقتی است که براک اوباما، ماه گذشته منحیث رئیس جمهور ایالات متحده، قدرت را احراز کرد.

ایالات متحده امریکا و چند کشور اروپایی، در مورد پرتاپ ماهواره توسط ایران بروز دوشنبه، اظهار نگرانی کردند.

کارشناسان میگویند، تکنالوژی بلیتسک که از آن در استقرار این ماهواره به فضا استفاده میشود، ممکن است در راکت های دور برد نیز استفاده شود که توانایی حمل کلاهک های ذروی را نیز دارند.

حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت خارجۀ ایران، امروز نگرانی ها روی پرتاب ماهواره را رد کرده و به خبرنگاران گفت، پرتاب ماهواره یک دستاورد علمی بوده و "هدف نظامی" ندارد.

XS
SM
MD
LG