لینک های دسترسی

اوباما - شیوۀ جدید مبارزه علیه دهشت افگنی


کارشناسان میگویند حکومت اوباما شیوۀ جدید را برای مبارزه با دهشت افگنی بکار گرفته است. آقای اوباما میگوید وی از بکار بردن اصطلاح جنگ علیه دهشت افگنی خود داری میکند، تا توانسته باشد تقاضای خود را به مسلمانان میانه رو در جهان برساند.

چند روز بعد از آنکه رئیس جمهور جدید زمام امور را بدست گرفت مامورین پاکستانی گفتند که طیارات مظنون بدون پیلوت امریکایی دوبار در داخل آنکشور به حمله پرداختند.

ویدیو های مربوط توسط ایالات متحده به نشر رسید که بقول مامورین، آتش باری زمینی را نشان میداد که حملات هوایی در پاسخ به آن صورت گرفت.

حکومت جدید ایالات متحده بیان داشته است که امریکا به تعقیب دهشت افگنان القاعده در هر جاییکه باشند ادامه خواهد داد.

رئیس جمهور براک اوباما در بیانیۀ افتتاحیۀ خود این نقطه را روشن ساخت.

"برای کسانیکه میخواهند مقاصد شانرا از طریق پخش دهشت و کشتن افراد بیگناه به پیش ببرند ما میگوییم که روحیۀ ما قویتر است و شکست نا پذیر، شما نمیتوانید از ما بیشتر مقاومت کنید و ما شما را شکست خواهیم داد."

رئیس جمهور در جریان مصاحبه هایش با شبکه های بزرگ تلویزیونی امریکا توضیح نمود که وی اصطلاح جنگ علیه دهشت افگنی را بخاطر ی بکار نبرد که امیدوار است با این شیوه قلب ها و اذهان مسلمانان میانه رو را بدست آورد.

براین جنکینز کارشناس امور دهشت افگنی در رند کارپوریشن میگوید اصطلاح جنگ با دهشت افگنی آقای بوش بیانگر مساعی گسترده و بلندپروازانه بود.

"حکومت اوباما وانمود ساخته است که رهبری القاعده را تعقیب خواهد کرد اما در عین زمان حکومت از بعضی حلقات بیشتر گسترده دوری جسته است."

شمار زیادی از مردم اصطلاح جنگ را به مفهوم استفاده از وسایل نظامی به تنهایی آن تعبیر میکنند.

متیو لیڤیت یک تحلیل گر از موسسۀ مشی شرق نزدیک در واشنگتن دی سی میگوید: "برای مبارزه با چنین یک تهدید امنیت ملی شما نیاز به تقویت و بکار برد همۀ عناصر قدرت ملی دارید."

کارشناسان یک دشمن گستردۀ ایرا مشاهده میکنند که دهشت را در کشور های عمده در سراسر اروپا، آسیا و افریقا پخش میکنند. و به اینترتیب آنها میگویند نباید گروه های متعدد تندرو باهم یکجا خلط گردند.

"من فکر میکنم یک تمایل مفید وجود خواهد داشت که از برداشت یک دشمن یکپارچه دهشت افگنان دوری جسته شود و با آنها به پدیدۀ های از هم گسیختۀ محلی برخورد صورت گیرد."

بزودی بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایمن الظواهری شخص دوم القاعده در یک صفحۀ انترنتی آقای اوباما را یک سیاه پوست داخل منزل خوانده و یک تصویر او را نشان داد که تاقین را بسر دارد و در نوار صوتی آقای اوباما را متهم به دشمنی با مسلمانان میکند.

یک نوار جدید ایکه بروز سه شنبه سوم فبروری به نشر رسید به تهاجم اسراییلی علیه حماس در باریکۀ غزه اشاره نموده و آقای اوباما را بخاطر اظهار نگرانی اش در مورد کسانی که کشته شدند مسخره میکند.

بعضی از کارشناسان میگویند که یک رئیس جمهور امریکایی افریقایی تبار که نامش براک حسین اوباما است القاعده را وادار میسازد تا پیام خود را تغیر دهد. دیفید هیمن که کارشناس امنیت داخلی است میگوید

"آنها تلاش میکنند که او را دشمن قلمداد کنند زیرا نگرانی دارند که وی میتواند به جامعۀ مسلمان سخن گوید و مشی وی کسانی را بخود خواهد کشانید که احتمال بیشتر آن وجود دارد که از طرف گروه های افراطی استخدام گردند."

جنکینز میگوید القاعده تلاش میکند رئیس جمهور اوباما را به یک جنگ لفظی بکشاند اما رئیس جمهور درین دام نمی افتد.

"این احتمالاً قصد حکومت اوباما است که نمیخواهد بخشی از متن نمایشنامۀ القاعده باشد."

کارشناسان میگویند رئیس جمهور اوباما این حقیقت را درک میکند که این جنگی نیست که یک آغاز دقیق داشته و یک پایان سریع در قبال داشته باشد، اما یک مبارزۀ طولانی ایست که یک ستراتیژی پایدار را ایجاب میکند.

XS
SM
MD
LG