لینک های دسترسی

قوای اسرائیل یک تن از اعضای گروه جهاد اسلامی را کشت


کارمندان امور صحی در باریکۀ غزه میگویند آتشباری امروز دوشنبۀ قوای اسرائیل، یک مرد فلسطینی را به قتل رسانید.

گروه تندرو جهاد اسلامی میگوید، این فلسطینی، عضو شاخۀ نظامی آن گروه بود و در هنگامیکه سعی داشت بر عساکر اسرائیلی در نزدیک حصار بین اسرائیل و باریکۀ غزه حمله کند، کشته شد.

قوای نظامی اسرائیل میگوید از چنین واقعۀ آگاهی ندارد.

ساعاتی قبل، مامورین اسرائیلی گفته بودند که قوای نظامی آنکشور به باریکۀ غزه حملات هوایی انجام داده و دو پوستۀ حماس را در انتقام جویی شلیک راکت بداخل اسرائیل، مورد اصابت قرار داده است.

رهبران اسرائیلی یک پیشنهاد مصر مبنی بر یک متارکۀ ۱۸ ماهه و تبادلۀ زندانیان را با حماس مورد غور قرار داده اند.

XS
SM
MD
LG