لینک های دسترسی

بم افگن انتحاری زن در سری لانکا تعدادی را هلاک و مجروح ساخت


قوای نظامی سری لانکا میگوید، یک بم افگن انتحاری زن مواد منفجرۀ را دربین یک گروهی از افرادی منفجر ساخت که از منطقۀ جنگ در شمال کشور فرار میکردند.

یک سخنگوی حکومت سری لانکا گفت، این زن که یک شورشی مظنون ببر های تامل است، بم را در یک کمپ خیریه در نزدیک منطقه ویشوامدو منفجر ساخت.

حد اقل ۴۵ تن بشمول اطفال و زنان زخمی شده اند.

نطاق گفت این زن خود را در حالی منفجر ساخت که عساکر او را در خارج یک کمپ پناهندگان می پالیدند. تعداد بیشتر کشته شدگان را عساکر تشگیل میدهد.

شورشیان در مورد این واقعه تا کنون تبصره نکردند.

قوای نظامی سری لانکا میگوید، صاحب منصبان آن برای ۱۴ هزار فرد ملکی در خط مقدم که از منطقۀ جنگ فرار میکنند مواد غذایی، آب و خدمات صحی فراهم میکند.

مقامات ملل متحد تخمین میکنند که حد اقل۲۵۰ هزار نفر در این جنگ گیر مانده اند.

XS
SM
MD
LG