لینک های دسترسی

مذاکره مامور ارشد امریکا با روسیه روی گشایش راه تدارکاتی به افغانستان


یک دیپلومات ارشد ایالات متحده روز سه شنبه وارد ماسکو شد تا با مامورین روسیه روی باز نمودن راه های تدارکاتی به افغانستان مذاکره نماید.

سفارت ایالات متحده در ماسکو میگوید، پتریک مون، معاون وزارت خارجۀ ایالات متحده، در امور آسیای مرکزی و جنوبی برای دو روز با مامورین وزارت خارجۀ ماسکو مذاکره خواهد کرد.

این مذاکرات یک هفته بعد از آن بعمل میآید که قرغزستان گفت، دسترسی ایالات متحده را به پایگاه هوائی مناس که در حال حاضر مرجع تدارکاتی عساکر ایالات متحده و ناتو در افغانستان است، قطع میکند.

این تصمیم که کرمان بیک باقیوف، رئیسجمهور قرغزستان آنرا اعلام داشت، اندکی بعد از آن انتشار یافت که روسیه تعهد سپرد که حدود دو ملیارد دالر بطور قرضه و کمک به قرغزستان، مساعدت میکند.

مامورین ایالات متحده میگویند تا کنون کدام یاد داشت رسمی از قرغزستان در بارۀ پایگاه هوائی مناس دریافت نداشته اند.

ماسکو گفته است که به محموله های غیر نظامی ایالات متحده اجازه خواهد داد که از قلمرو آن به افغانستان فرستاده شود.

XS
SM
MD
LG