لینک های دسترسی

ویدیوی تازه رهبر ارشد القاعده - هشدار به هند


یک رهبر عالی رتبۀ القاعده در یک پیام ویدیوئی ظاهر شدهو به هند هشدار داده است که با حملات دیگر شبیه حملۀ ماه نومبر گذشته بر مومبی، مواجه خواهد شد.

منابع خبریغربیکه این ویدیو را دیده اند میگویند مصطفی ابو الیزید، قوماندان القاعده در افغانستانمیگوید، مجاهدین به هند اجازه نخواهند داد که بر کشور همسایه اشپاکستان حمله کند.

تشنج بین این دو کشور دارای سلاح ذرویاز زمانیکه بیش از یکصد و هفتاد نفر در حمله دهشت افگنی بر مومبی کشته شدند، افزایش یافته است.

یگانه فرد مسلحی که زنده مانده است، یک پاکستانی است. هندتندروان مستقر در پاکستان رامسؤل این خشونت میداند.

ولی مامورین هر دو کشوراحتمال جنگ بین دو کشور را رد کرده اند.

الیزید قوماندان القاعده همچنان در مورد حملات مومبی تبصره نموده و آن محاصرۀ بی سابقۀ را تحقیر به هند خوانده است.

XS
SM
MD
LG