لینک های دسترسی

آتش سوزی در آسترالیا - تلفات بیش از دو صد نفر


رئیس ایالتی که در اثر حریق مدهش ویران شده است، تعداد تلفات را بیش از دو صد نفر اعلام داشته است.

جان برمبی، صدر اعظم ایالت ویکتوریای آسترالیا امروز به خبرنگاران گفت پنجاه جسد دیگر که تا کنون در تعداد مجموعی تلف شدگان که یکصد و هشتاد و یک نفر بوده و حساب نشده بودند، تشخیص گردیده است.

مامورنی اطفائیۀ آسترالیا هنوز همبا شعله های آتش مدهش در این ایالت جنوب شرقی آسترالیا در مجادله هستند.

مقامات ایالت ویکتوریا چندین هشداریه را صادر نموده و اخطار داده اند که این حریق شاید فراتر از خطوط محاصرۀ آٌتش برود.

هزاران سرباز، مؤظفین اطفائیه و رضارکارانبرای فرو نشاندن آتشدر حریق در ویکتوریا و ایالات همجوار نیو سوت ویلز و آسترالیای جنوبی فعالیت دارند.

XS
SM
MD
LG