لینک های دسترسی

روسیه 'ممکن است امکانات ارسال مواد اکمالاتی ناتو به افغانستان را بیشتر سازد'


سیرگی لافروف، وزیر خارجه روسیه میگوید، روسیه ممکن است امکانات ارسال مواد اکمالاتی ناتو به قوای بین المللی در افغانستان را توسعه دهد.

لافروف این تبصره را در ماسکو امروز چهار شنبه انجام داد.

یک دپلومات ارشد ایالات متحده، جهت مذاکره بر باز شدن راه های جدید اکمالاتی به افغانستان که در آن قوای ایالات متحده و بین المللی علیه جنبش تشدید یافته طالبان میجنگند، وارد ماسکو شده است.

پاتریک موون، کفیل معاون وزیر خارجه در امورآسیای جنوبی و مرکزی، جهت انجام مذاکرات دو روزه، وارد پایتخت روسیه شده است.

مسافرت او یک هفته بعد از آن بعمل میآید که قرغزستان اعلام کرد که راه دسترسی ایالات متحده به پایگاه مناس را که در حال حاضر عساکر امریکایی و ناتو از آن در افغانستان استفاده میکنند، قطع می کند.

قرمان بیگ باقی یف، رئیس جمهور قرغزستان بروز چهارشنبه گفت، کشورش پایگاه مناس مورد استفاده ایالات متحده را به علت خود داری ایالات متحده از پرداخت کرایه بیشتر، مسدود میسازد.

مامورین ایالات متحده تا کنون بر اظهارات رئیس جمهور قرغزستان تبصره نکرده اند.

تصمیم قرغزستان برای مسدود کردن پایگاه بعد از آن صورت گرفت که روسیه گفت، حدود دو میلیارد دالر را به عنوان قرضه و بخشش به قرغزستان میپردازد

XS
SM
MD
LG