لینک های دسترسی

مواصلت ریچرد هالبروک، فرستاده خاص ایالات متحده به افغانستان


مامورین ایالات متحده میگویند ریچرد هالبروک، فرستادۀ جدید ایالات متحده یک روز بعد ازآنکه طالبان حملات مهلک شان را در کابل انجام دادند، وارد افغانستان شد.

ریچرد هالبرگوک، فرستادۀ ایالات متحده به افغانستان وپاکستاناولین مسافرت اش را به منطقه انجام میدهد. او ذریعۀ طیاره از پاکستان عازم افغانستان شد .

هفته قبل یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت مسافرت هالبروک به افغانستان بمانند یک جلسۀ کسب آشنائی خواهد بود و او با خود کدام پیشنهادی را برای پیشرفت مساعی بین المللی جهت با ثبات سازی افغانستا ن نخواهد آورد.

مقامات افغان در باره ارتباطات بین پاکستان و افراد مسلح طالباندر حملات دیروزی در کابل تحقیق می کنند که دست کم ۲۶ تن را در حملات انسجام یافته بر سه عمارت حکومتی در کابل به هلاکت رسانیدند.

اداره امنیت ملی افغانستان این تحقیق را براه انداخت.امرالله صالحرئیس عمومی امنیت ملی دیروز گفت گروه های تندرو در پاکستانممکن است به این حملات ارتباط داشته اند .

ایالات متحده و موسسه ملل متحد حملات دیروزی علیه وزارتعدلیه و وزارت معارف و اداره زندانها را محکومکرده اند .

XS
SM
MD
LG