لینک های دسترسی

نمایندۀ ایالات متحده با رئیس جمهور افغانستان ملاقات کرد.


نمایندۀ جدید ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان در خلال کشیدگی روابط بین ایالات متحده و افغانستان با حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان مذاکره کرد.

ریچارد هالبروک امروز در کابل با آقای کرزی برای مذاکراتی ملاقات کرد که بر جنگ روز افزون با شورشیان طالب متمرکز بود. آنها بعد از مذاکرات تبصرۀ علنی نکردند.

اما آقای کرزی بروز جمعه به شبکۀ تلویزیونی عربی زبان الجزیره گفت در مورد تلفات اهالی، توقیف افغان ها و حملات شبانه در خانه های مردم و تلفاتی که آن سبب میشود، بین حکومات ایالات متحده و افغانستان تشنج وجود دارد.

از وقتی که براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده بتاریخ ۲۰ جنوری قدرت را بدست گرفت، بین آقای کرزی و حکومت آقای اوباما مخابرات زیادی صورت نگرفته است.

امروز در جریان روز، هالبروک با رنگین دادفر سپنتا، وزیر خارجۀ افغانستان ملاقات کرد.

او در جریان سفر خود از بیانات علنی جلوگیری کرده است ولی مقامات افغانی در مورد توقعات شان علنی صحبت میکنند.

سلطان احمد بهین، سخنگوی وزارت خارجه بصدای امریکا گفت که مقامات افغانی از ایالات متحده میخواهند تا توجۀ خود را بر ریشه های دهشت افگنی در افغانستان متمرکز سازد، که اشاره به پایگاه های طالبان در پاکستان است.

فوزیه کوفی عضو ولسی جرگۀ شورای ملی افغانستان به صدای امریکا گفت از هالبروک تقاضا کرد تا برای فراهم نمودن امنیت در جریان انتخابات ریاست جمهوری، عساکر بیشتر به افغانستان بفرستد.

در خشونت های امروز پولیس افغانستان میگوید در دو بم گزاری جداگانه یک ولسوال و چهار فرد پولیس کشته شدند.

پولیس در ولایت خوست میگوید از اثر انفجار یک بم کنار جاده بروز شنبه بیت الزمان صابری ولسوال نادرشاه کوت آن ولایت بقتل رسید.

پولیس میگوید دیروز در جنوب افغانستان انفجار یک بم دیگر کنار جاده در نزدیک یک موتر پولیس، چهار فرد پولیس را هلاک ساخت.

از وقتی که براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده هالبروک را نمایندۀ خاص برای افغانستان و پاکستان تعیین نمود، این اولین سفر او بمنطقه است. بروز چهارشنبه تندروان طالب حملات مهلکی را بر سه وزارت خانه در کابل براه انداختند.

آقای اوباما تعهد کرده که استراتیژی ضد دهشت افگنی ایالات متحده را در منطقه مورد ارزیابی مجدد قرار دهد.

هالبروک قبلاً در جریان این سفرش بمنطقه از پاکستان دیدن نمود. انتظار میرود او همچنان در هند توقف کند


XS
SM
MD
LG