لینک های دسترسی

ارسال پلان تحرک اقتصادی توسط کانگرس به اوباما


کانگرس ایالات متحده یک لایحۀ تحرک اقتصادی ۷۸۷ ملیارد دالری را که براک اوباما، رئیس جمهور میگوید بزودی توشیح خواهد کرد، بتصویب رسانیده است.

آقای اوباما از کانگرس بخاطر تصویب این پلان که شامل کاهش در مالیات، مصارف پروژه های داخلی بمنظور ایجاد مشاغل و تحریک رشد اقتصادی است، ستایش کرد.

رئیس جمهور در بیانیۀ هفته وار رادیوئی خود این پلان را یک دست آورد عمده در راۀ بهبود اقتصادی خواند.

کانگرس این پلان را بروز جمعه بتصویب رسانید و اعضای کانگرس باساس مشی حزبی به آن رای دادند. مجلس سنا آنرا با طرفداری صرف با سه عضو حزب اقلیت جمهوریخواهان بتصویب رساند. در مجلس نمایندگان هیچ عضو حزب جمهوریخواه به آن رای نداد.

در بیانیۀ رادیوئی حزب جمهوریخواه، سناتور لیسا مرکوسکی از ایالت الاسکا گفت حزبش از پلان تحرک اقتصادی پشتیبانی کرده ولی بمقابل مصارف این لایحه اعتراض دارد. او گفت این پلان قروض را زیاد میسازد و عاقبت این قروض بدست کشورهایی چون چین می افتد.

XS
SM
MD
LG