لینک های دسترسی

تعیین اولین زن بحیث معین در کابینۀ عربستان سعودی


ملک عبدالله، پادشاۀ عربستان سعودی تغیرات و تبدلات عمده ای را در کابینۀ آن کشور بعمل آورده است.

وسایل نشراتی عربستان سعودی میگوید این تبدلات شامل تعیین اولین زن بحیث معین دران ممکلت محافظه کار میباشد. نوره الفایز بحیث معین وزارت تعلیمات نسوان مقرر گردیده است.

وسایل نشراتی عربی همچنان گزارش میدهد که ملک عبدالله کمیسیون علمای ارشد را اصلاح نموده و ۲۱ عضو از سایر احزاب سنی را دران شامل ساخته است.

پادشاۀ عربستان سعودی همچنان حماد سعود السیاری، رئیس بانک مرکزی را برکنار نموده و محمد الجاسر، معاون او را جانشینش ساخته است. او همچنان وزرای جدید عدلیه و اطلاعات و یک رئیس جدید شورای مشورتی را تعیین نموده است.

از وقتی ملک عبدالله در ماۀ آگست سال ۲۰۰۵ به تخت نشست این اولین تبدلات در کابینه اش است.

XS
SM
MD
LG