لینک های دسترسی

قتل ۴ تن از قوای امنیتی ایران در نزدیک سرحد پاکستان


وسایل نشراتی دولتی ایران گزارش میدهد که شورشیان در نزدیک سرحد پاکستان چهار عضو قوای امنیتی ایران را بقتل رسانیده اند.

گزارش ها حاکیست از اثر انفجار بم شورشیان در نزدیک شهر زاهدان در ولایت جنوب شرقی سیستان بلوچستان دو فرد دیگر قوای امنیتی مجروح گردیدند.

قوای امنیتی ایران دران منطقه با قاچاق بران مواد مخدر و مجرمین و همچنان گروۀ سنی مشهور به جندالله داخل جنگ بوده است.

در ماۀ دسمبر، آن گروه مسؤل قتل ۱۶ فرد پولیس که از یک موضع تفتیش دران ولایت اختطاف شده بودند، خوانده شد.

XS
SM
MD
LG