لینک های دسترسی

کرزی و بررسی ستراتیژی جنگ در افغانستان


حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان میگوید کشورش در ارزیابی استراتیژیک جنگ افغانستان توسط ایالات متحده اشتراک خواهد کرد.

آقای کرزی این موضوع را امروز در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با ریچارد هالبروک نمایندۀ خاص جدید ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان، اعلام کرد.

این دو شخصیت بروز یکشنبه مذاکره کردند.

رهبر افغانستان میگوید یک هیئت تحت رهبری رنگین دادفر سپنتا، وزیر خارجه از واشنگتن دیدن خواهد کرد تا در ارزیابی جنگ بمقابل شورش روزافزون طالبان اشتراک کند.

براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده استراتیژی ضد دهشت افگنی ایالات متحده را در منطقه تحت ارزیابی مجدد قرار داده و مقامات سفر هالبروک را به جنوب آسیا یک سفر دریافت حقایق توصیف کرده اند.

آقای اوباما گفته است که توجۀ نظامی را از عراق به افغانستان متمرکز میسازد و واشنگتن اعزام ده ها هزار عساکر اضافی را برای برخورد با شورشیان در افغانستان تحت غور قرار داده است.

هالبروک قبلاً از پاکستان دیدن کرده بود و امروز به هند سفر خواهد نمود.

آقای کرزی بروز یکشنبه به شبکۀ بین المللی سی ان ان گفت اگر عساکر بیشتر به افغانستان ارسال شود، آنها باید در محلاتی مستقر گردند که طالبان دران عملیات میکنند، نه در دهکده های افغانستان.

او گفت تلفات اهالی، توقیف افغان ها و جستجوی خانه ها توسط عساکر بین المللی به اعتماد مردم افغانستان صدمه میزند.

سفر هالبروک به افغانستان در قبال ماه ها انتقاد صورت میگیرد مبنی برین که مشکلات افغانستان قسماً از ناحیۀ ناتوانی حامد کرزی، رئیس جمهور در ریشه کن کردن فساد اداری و تقویۀ نهادهای دولتی میباشد.

آقای کرزی بروز یکشنبه در شبکۀ بین المللی سی ان ان اذعان کرد که فساد اداری یک مشکل حقیقی است.

اما او گفت که گزارش در مورد اینکه برادر او در قاچاق مواد مخدر دست داشته باشد، بعد از آن منحیث یک تاکتیک فشار توسط مقامات ایالات متحده ساخته کاری شد که او با بعضی از مشی های ایالات متحده مخالفت نمود.

واشنگتن تا بحال در مورد این بیانات آقای کرزی پاسخ نداده است.

XS
SM
MD
LG