لینک های دسترسی

آغاز سفر آسیائی خانم کلنتن - اولین سفر منحیث وزیر خارجه


هلری کلنتن، وزیر خارجۀ ایالات متحده بروز یکشنبه سفر آسیائی خود را آغاز میکند که اولین سفر خارجی اش منحیث دپلومات ارشد براک اوباما، رئیس جمهور است.

کلنتن در جریان سفر یک هفته ای اش به جاپان، اندونیزیا، کوریای جنوبی و چین، در حالی علاقۀ حکومت ایالات متحده را به منطقه ابراز خواهد کرد که واشنگتن در صدد متوقف ساختن پروگرام اسلحۀ ذروی کوریای شمالی و ثبات بخشیدن به اقتصاد جهانی میباشد.

کلنتن در جریان توقف اولش در جاپان در مساعی برای کاهش اصطکاکی که از اثر موجودیت عساکر ایالات متحده در جاپان ایجاد شده، توافقی را جهت انتقال هشت هزار عسکر ایالات متحده از جاپان به جزیرۀ گوام امریکا امضا خواهد نمود.

در اندونیزیا، توقع میرود او همکاری نزدیکی را با حکومت آن کشور و شرکای آن در انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا جهت کار دسته جمعی برای بهبود بخشیدن بوضع حقوق بشر در برما، بوجود آورد.

هفتۀ گذشته، کلنتن از اندونیزیا بخاطر حل و فصل منازعات ولایت آچه و کوشش آن کشور در راۀ ایجاد صلح و ثبات در تیمور شرقی ستایش کرد.

در چین، انتظار میرود، وزیر خارجۀ ایالات متحده در صدد روابط وسیع تر ذات البینی، فراتر از روابط عنعنوی اقتصادی و تجارتی گردد.

او گفته است روابط مثبت و همکارانه بین ایالات متحده و چین نه تنها برای صلح و رفاۀ آسیا بلکه همۀ جهان مهم است.

XS
SM
MD
LG