لینک های دسترسی

برنامه "پا های گرم" کمک به کودکان یتیم افغان


شرکت سیمباین پاور امریکا برای بیش از سه هزار کودک بی سرپناه افغان، بوت وجراب کمک نمود. برنامه "پا های گرم" کمکی است که در تمام مناطق افغانستان برای کودکان یتیم صورت میگیرد.

این شرکت، برای اطفال نیازمند افغان، بیش از ۳۲۰۰ جوره بوت و موزۀ زمستانی و همچنان بیش از ۲۵۰۰ جوره جراب تهیه نموده است.

برنامه "پا های گرم" برای اولین بار در ۲۵ دسمبر ۲۰۰۸ در یک مکتب در کابل مورد اجراء قرار گفت.

در این دور حدود ۸۰۰ طفل، بوت و جراب زمستانی دریافت نمودند.

شرکت سیمباین پاور در دومین دور کمکها، به ۱۵۰ کودک بی سرپناه در مرستون کابل، موزه و جراب توزیع نمود.

موزه ها و بوت های باقیمانده با همکاری حلال احمر افغانی به ساحات دور دست توزیع میگردد.

عبدالحمید ساحل، ریس مرستون کابل میگوید، قبل از این نیز کشور کوریا به اطفال این اداره کمک نموده بود.

به گفته او، این کودکان همراه با فامیل های خود در مرستونی نگهداری میشوند که زمینه آموزش و پرورش برای آنها آماده گردیده است.

برنامه "پا های گرم" از فعالیت های سکتور خصوصی است که هدف آن کمک به کودکان افغان میباشد.

XS
SM
MD
LG