لینک های دسترسی

کوریایی شمالی - موضوع عمده مذاکرات هیلیری کلنتن در جاپان


در مذاکرات بین هیلیری کلنتن وزیر خارجۀ امریکا و مقامات عالی رتبۀ حکومت جاپان در توکیو، مسائل مربوط به کوریای شمالی در صدر آجندای مذکرات قرار داشت.

ستیڤ هرمن خبرنگار صدای امریکا از پایتخت جاپان گزارش میدهد کلنتن در صدد است به جاپان اطمینان بدهد که حکومت جدید در واشنگتن، از سیاست های آنکشور در قبال پیانگ ینگ پشتیبانی خواهد کرد.

هیلری کلنتن وزیر خارجۀ ایالات متحده میگوید او در مورد پروگرام ذروی کوریای شمالی و مذاکرات شش جانبه ای متوقف شده ایکه مقصد آن قانع ساختن پیانگ ینگ جهت متوقف ساختن بلند پروازی های ذروی آنکشور، به درازا صحبت نموده است.

وقت انجام این مذاکرات، حائز اهمیت است. عقیده بران است که کوریای شمالی برای پرتاب راکت با بعد طویل آمادگی گرفته و پیانگ یانگ درینمورد اشاره هائی نموده است.

کلنتن در یک کانفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای جاپانی اش در مورد امکانات آزمایش راکت از جانب کوریای شمالی یاد آور شد. او همچنان روی حل مسئلۀ حساس دیگری که مربوط به اختطاف و انتقال آنها آنها به کوریای شمالی، حمایت اخلاقی خود را ابراز نمود.

کلنتن: ”احتمال پرتاب راکتی که کوریای شمالی در مورد آن ابراز نظر نموده، به تحرک روابط ما به پیش، کمک نخواهد کرد. من میدانم مسئلۀ اختطاف شدگان در جاپان مسئلۀ حساسی استو من با اعضای فامیل های اختطاف شدگان دیدار خواهم نمود تا مراتب تسلیت شخصی ام را ابراز داشته همچنان مراتب تشویش خویش را ابراز نمایم که سرنوشت اختطاف شدگان چگونه است

کلنتن گفت اگر کوریای شمالی پروگرام سلاح ذروی اش را متوقف ساخته و به قرار داد های قبلی اطاعت نماید، ایالات متحده خواهان امضای معاهده و استقرار روابط عادی با آنکشور میباشد.

جاپان، ازینکه کوریای شمالی در دورحکومت جورج بش از فهرست کشورهای حامی دهشت افگنی، بدون اینکه در مسائل مربوط به اختطاف اتباع جاپانی پیشرفتی صورت بگیرد، اظهار مأیوسیت نموده بود.

هیروفومی ناکاسونی وزیر خارجۀ جاپان، ازینکه حکومت براک اوباما که در مورد سرنوشت اختطاف شدگان به پیانگ ینگ فشار وارد خواهد کرد، اظهار خوشنودی نمود.

کلنتن در دور اقامتش در توکیو قرار داد انتقال هزارها عسکر امریکائی از اوکیناوا به جزیرۀ امریکائی گوام در بحرالکاهل را امضا کرد.

در مذاکرات توکیو همچنان موافقه صورت گرفت که تارو آسو صدراعظم آنکشور هفتۀ آینده راهی واشنگتن خواهد شد و او اولین رهبر یک کشور خارجی خواهد بود که از جانب رئیس جمهور اوباما در قصر سفید استقبال خواهد گردید.

به اساس همه پرسی ها تازه نشر شده شهرت آقای آسو در بین مردم جاپان خیلی پائین است. او در هفتۀ جاری با یک افتضاح دیگر روبرو شد.

شوئیچی ناکاگاوا وزیر مالیۀ حکومت او به اثر اتهاماتی کهدر یک کانفرانس مطبوعاتیبعد از اجلاسیۀ کشورهای گروپ هشت در روم نشه معلوم میشد، از وظیفه اش استعفی کرد.

XS
SM
MD
LG