لینک های دسترسی

روسیه و چین - امضاء قرار داد نفت


روسیه و چین یک قرار داد انرژی را به امضا رساندند که به اساس آن چین به شرکت های نفتی روسیه ۲۵ ملیارد دالر قرضه تأمین مینماید و در عوض آن مسکو، احیتیاجات نفت بیجنگ رادر دراز مدت تأمین میکند.

گزارشات خبری روسی حاکیست که بانک انکشافی چین این قرضه را به شرکتهای نفتی روس نفت و ترانس نفت روسیه که کارهای سیستمهای پایپ لاینها دران کشور را در اختیار دارند، تأمین خواهد کرد.

مقامات رسمی روسی و چینی این توافق را در بیجنگ بروز سه شنبه امضا کردند.

دستگاه خبر رسانی انترفکس به نقل قول از وین جیاباو صدر اعظم چین اظهار داشت که این قرارداده ا در نتیجۀ ”همکاری دوستانۀ اقتصادی” بین هردو کشور به امضا رسید.

روسیه یکی از بزرگترین کشور های صادر کنندۀ نفت جهان بحساب میرود.

روسیه سال گذشته موافقه نمود که یکی از شاخه های پایپلاین در سایبیریای شرقی را در داخل چین امتداد بدهد.

تحلیلگران به این نظر اند که روسیه میکوشد به صادرات نفت در مناطق دیگر بازار یابی نموده و از بازار های غربی دوری نماید و چین را بحیث بازار جدید مورد توجه قرار داده است.

XS
SM
MD
LG