لینک های دسترسی

موافقه بین طالبان و پاکستان در صوات و مظاهرات


یک تن از رهبران اسلامی افراطی پاکستان، قیادت یک راه پیمائی جمعی از رفدارانش را در دره صوات بدست گرفت.

هدف این کار، معتقد ساختن جنگجویان طالب به انصراف از جنگ است.

این مظاهره دو روز بعد از آن بعمل آمد که طرفداران طالبان و مامورین پاکستانی در ولایتشمال غربی سرحدی پاکستان، موافقه صلح را برای بر قرار ساختن مجدد شریعت اسلامی در منطقه مه لکه، امضا کردند.

صوفی محمد، ملای تندرو و طرفدارانش، حین راه پیمائی از بین شهر عمده مینگورا، امروز چهار شنبه، شعار های صلح سر دادند. ناتو گفته است از موافقه حاصل شده نگرانی دارد.

جیمس اپاتارواج، سخنگوی ناتو، بروز سه شنبه گفت، در مورد نیت حکومت پاکستان شک ندارد، اما ازرهگذر پیدایش وضعی نگرانی دارد که افراطیون با استفاده از آن برای خود پناهگاهی پیدا کنند.

حکومت ایالات متحده میگوید در مورد وضع پیش آمدهدر صوات در انتظار دریافت شرح و تفصیل از جانب حکومت پاکستان است.

XS
SM
MD
LG