لینک های دسترسی

Breaking News

واشنگتن پست: انفاذ قانون اسلامی در وادی صوات پاکستان


واشنگتن پست تحت عنوان قانون اسلامی در وادی صوات پاکستان نافذ میگردد، منقدین موافقت با جنگجو ها را خطرناک میدانند، مطلبی را به نشر رسانیده است.

حکومت پاکستان به خواهان آوردن امنیت در صوات و علاقه های هم جوار آن میباشد. صوات از لحاظ زیبایی های طبیعی، بنام سویس پاکستان یاد می شود.

پاکستان موافقت کرده است تا درین علاقه قوانین شدید اسلامی در نزدیکی سرحد با افغانستان نافذ گردد. و به تقاضای طولانی رهبران اسلام گرا لبیک بگوید.

واشنگتن پست در مورد عکس العمل مقامات پاکستان مینویسد، آنها به این باور اند که انفاذ احکام شریعی در صوات باعث خواهد شد تا به مردم عدالت فوری مهیا شود - جاییکه مردم برای همیش ازحکام فاسد شکایت داشته اند.

این مقامات میافزایند که انفاذ شریعت در صوات به هیچ وجه مشابه حاکمیت طالبان در افغانستان نمیباشد. آنها دست دزدان را قطع و زناکاران را سنگسار میکردند.

امیر حیدر خان هوتی، وزیر اعلی صوبه سرحد گفته است که درین سیستم،پروسه مرافعت طلبی وجود دارد، چیزیکه در رژیم طالبان افغانستان چنین پروسه ای به چشم نمی خورد.

واشنگتن پست می افزاید طالبان در مقابل این عمل حکومت پاکستان خواهان آتش بس ده روزه شده و حکومت نیز تمام عملیات نظامی را توقف داده است.

گفته میشود که مردمانیکه خانه های خود را ترک کرده بودند، با سرود و شادی بر میگردند و خوشی در چهره های مردم در سرکها دیده می شود.

روزنامه بالمقابل از قول انتقاد کننده گان این طرح مینویسد که آنها پوره کردن این مطالبه طالبان را که مردم را برای ماه ها به دهشت افگنده بودند و آنهارا مجبور به ترک خانه های شان نموده بودند، زیاد خطرناک میخوانند.

آنها مکاتب دخترانه را آتش زده، افراد پولیس را سر بریده، مجرمین را در محضر عام شلاق زده و فعالین حزب عوامی ملی را که در صوبه سرحد حاکم است کشته اند.

آنها برعلاوه به این میاندیشند که طالبان با استفاده ازین پیروزی و بیرون شدن قوای پاکستانی از مناطق شان، خواهان شریعت در سایر جاها نیز شوند.

واشنگتن پوست به ادامه می نویسد که ریچارد هالبروک نماینده خاص ایالات متحده امریکا برای افغانستان و پاکستان تشویش امریکایی هارا درین زمینه بیان داشته و گفته است که اشغال صوات توسط طالبان چنین می رساند که هند، امریکا و پاکستان همه به یک خطر مشترک مواجه اند و وقتی او با اهالی صوات در زمان سفرش به پاکستان صحبت کرد، آنها ازین وضعیت وحشت زده می باشند.

XS
SM
MD
LG