لینک های دسترسی

مرحله چهارم پروسه ثبت نام رای دهندگان در انتخابات افغانستان


کمسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلان نمود که مرحله چهارم پروسه ثبت نام رای دهنده گان خاتمه یافت.

ذکریا بارکزی، معاون کمیسیون مستقل انتخابات در یک کنفرانس خبری بروز پنجشنبه در کابل گفت، نزدیک به پنجصد هزار افغان در مرحله چهارم پروسه ثبت نام در چهار ولایت جنوبی این کشور شرکت نموده بودند که سی و دو فیصد آنرا زنان تشکیل میدهد.

وی گفت مرحله چهارم ثبت نام رای دهنده گان در ولایات کندهار، نیمروز، ارزگان و هلمند بروز چهارشنبه خاتمه یافت. و در بعضی از ولسوالی ها عملیه هشت روز دیگر تمدید گردیده است.

همچنان مسوولین کمسیون مستقل انتخابات در حوزه جنوبی اعلان نموده بودند که در مرحله چهارم پروسه ثبت نام رای دهنده گان در ولایات جنوبی تعداد زیادی از طالبان نیز شرکت نموده بودند، اما بارکزی بیان داشت که طالبان یونیفرم مشخص ندارند، بناعا مشکل است که آنان را از افراد دیگر تفکیک کرد.

XS
SM
MD
LG