لینک های دسترسی

گزارش اخیر آژانس انرژی اتمی ملل متحد در مورد ایران و سوریه


ادارۀ انرژی ذروی ملل متحد میگوید نشانه های بیشتر یورانیم را در محل بمباران سوریه توسط اسرائیل دریافت نموده است. گمان میرفت که این محل یک دستگاه پنهانی ذروی بود.

دریافت های این اداره طی گزارشی بروز پنجشنبه در ژنیو به اعضای هیأت اجراییۀ آن انتشار یافت.

سوریه از دیر این ادعا را تکذیب نموده بود که محل الکبار به فعالیت های ذروی مرتبط بوده و استدلال نموده است که نشانه های قبلی یورانیم که در آنجا دریافت شده است مربوط به بم های اسرائیلی است که این محل را در سال ۲۰۰۷ تقریباً بطور کامل ویران نمود.

در گزارش جداگانه این اداره بیان داشت که ایران در بی اعتنایی به تقاضا های بین المللی به غنی سازی یورانیم ادامه میدهد.

XS
SM
MD
LG