لینک های دسترسی

عضو سنی مذهب پارلمان عراق - متهم به بم گزاری در پارلمان آنکشور


یک عضو سنی پارلمان عراق بارابطه به بم گزاری دو سال قبل در داخل کفتریای پارلمان تحت تعقیب قرار دارد.

یک سحنگوی قوای نظامی عراق میگوید یک محافظ امنیتی سابق محمد الدَینی، این سیاستمدار را در چندین حمله، بشمول حملۀ ماۀ اپریل سال ۲۰۰۷ در داخل حوزۀ سبز بغداد دخیل خواند.

این سخنگو بروز یکشنبه این موضوع را اعلام نموده و نوار آواز محافظ را در یک کنفرانس مطبوعاتی در بغداد، شنواند.

این بم گزاری انتحاری مشهود در کفیتیریای عمارت پارلمان، محمد عواد، یک وکیل سنی پارلمان را کشته و در حدود ۲۰ تن دیگر را زخمی ساخت.

یک گروۀ شورشی مرتبط به القاعده بنام دولت اسلامی عراق طی بیانیه ای که در یک صفحۀ انترنتی اسلامیست منتشر شده بود، مسؤلیت بم گزاری را ادعا کرد.

XS
SM
MD
LG