لینک های دسترسی

۲۰۰۹ برای افغانستان 'سال دشواری خواهد بود'


هولبروک نماینده خاص ایالات متحده در امور افغانستان و پاکستان میگوید، این دو کشور هیت های راجهت بررسی ستراتیری منطقوی به واشنگتن میفرستند.

آقای هولبر وک این خبر را در حالی بیان داشت که رئیس جمهور اوباما اعلام نموده است که هزاران عسکر اضافی را به افغانستان اعزام خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG