لینک های دسترسی

وزرای خارجه افغانستان پاکستان در بررسی ستراتیژی حکومت اوباما


قرار است در بررسی ستراتیژی حکومت اوباما در مورد جنوب آسیا، که در هفته جاری در واشنگتن صورت میگیرد، وزرای خارجه پاکستان و افغانستان سهم داشته باشند.

ویکتور بیاتی، خبرنگار صدای امریکا گزارش میدهد که مذاکرات سه جانبه در حالی صورت میگیرد که طبق موافقه صلح که بین حکومت پاکستان و عمال طالبان امضاء گردید، در دره صوات پاکستان، شریعت اسلامی بر قرار میگردد.

شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، قبل ازعزیمت بجانب واشنگتن اظهار داشت، او مطمئن است میتواند نگرانی ایالات متحده را در مورد توافقی که شریعت اسلامی را در دره صوات اجازه داده است، کاهش خواهد داد.

در هفته گذشته، ریچارد هالبروک، نماینده خاص امریکا در امور افغانستان و پاکستان گفت، وی مراتب نگرانی امریکا را به مقامات پاکستانی، ابلاغ نموده است.

هالبروک که به تازگی از منطقه دیدن نموده است میگوید، آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان، سعی نمود تا وی را مطئمن سازد که این توافق نامه، غرض با ثبات ساختن منطقه، یک اقدام موقتی است.

هالبروک میگوید رهبر پاکستان موافق است که تندروان در منطقه، تهدید بزرگ نه تنها برای پاکستان، بلکه تهدیدی برای ایالات متحده نیز میباشند.

ناتو هم مراتب نگرانی خود را در رابطه به این توافق ابراز داشته و میگوید این توافق منجر به پیدایش محل مصئون برای افراطیبان خواهد شد.

یوسف رضا گیلانی، صدر اعظم پاکستان با ستایش از این عمل میگوید، توافق نامه مطابق به مشی مذاکره، انکشافات و ممانعت از ارعاب و تهدید، حکومت وی میباشد.

بروز یکشنبه، دگر جنرال عطار عباس، سخن گوی اردوی پاکستان با دفاع از تصمیم اسلام آباد در رابطه به مذاکره با طالبان گفت:

"باید به این مشی ها فرصت داده شود تا به هدف نهایی برسد. هدف نهایی همان است که بود، یعنی برگشت به صلح و آرامش در دره صوات. این هدف نهایی است. اگر برآورده نشود و یا با هزینه هنگفت برآورده شود، و یا از نظر سیاسی قابل قبول نباشد، در آنصورت حکومت باید در جستجوی راه ها دیگر میگردد.

و اگر راه های دیگر هم نتیجه بخش نباشد، استفاده از قوه همیشه یکی از راه ها است. اردو از دره صوات خارج نشده است و هنوز در آنجا مستقر میباشد. و این زمینه برای حکومت همواره مهیا است."

دگر جنرال عباس اضافه میکند که مساعی اردوی پاکستان در ساحه شمال غرب صوات، از عدم داشتن آنچه وی وسایل مجهز و مهمی چون هلیکوپتر های جنگنده و وسایل استخباراتی خواند، صدمه دیده است.

گوردن دگید، سخن گویی وزارت خارجه امریکا در هفته قبل اظهار داشت که واشنتگتن از معامله بین تندروان و حکومت پاکستان متعجب نشده است.

"اینوع معاملات قبلاً هم صورت گرفته بود. سیر حوادث در دره صوات به جهت مثبت روانه نیست. آنچه را ما میخواهیم ناظر باشیم، نتیجه توافق است. ما با پاکستانی ها صحبت نموده ایم. ریچارد هالبروک، با پاکستان صحبت نموده است.

آنان تهدیدی را که از جانب دهشت افگنی متوجه آنان و متوجه ما میباشد، درک میکنند. آنچه ما روی آن کار میکنیم یافتن راهی برای همه ما برای این مشکلمشترک است. این جزئی از بررسی ما میباشد. و زمانیکه هیئت پاکستانی به واشنگتن مواصلت نماید، جزئی از مذاکرات ما با آنان خواهد بود."

قرار است شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان و همتایی افغان اش، رنگین داد فر سپنتا، با هلیری کلنتن وزیر خارجه و اعضای هئیت بررسی مشی ایالات متحده، در هفته جاری ملاقات نمایند.

وظیفه این هیئت، تهیه پیشنهادی روی چگونگی بهبود بخشیدن اوضاع امنیتی در افغانستان میباشد. پیشنهاد مذکور بعداً با متحدین ایالات متحده در منطقه در میان گذاشته خواهد شد.

XS
SM
MD
LG