لینک های دسترسی

گروگان امریکائی در پاکستان 'هنوز زنده است'


جدائی طلبان در پاکستان که جان سولکی، مقام امریکائی ملل متحد را گروگان گرفته اند، میگویند او هنوز زنده است و این گزارش را تکذیب کرده اند که گروگان کشته شده است.

وسایل نشراتی پاکستان بروز دوشنبه گزارش دادند که کلوپ مطبوعات کویته تلفونی از یک شخص ناشناس دریافت کرد که حاکی بود او کشته شده است.

اما یک سخنگوی جبهۀ متحد آزادی بخش بلوچستان که در گذشته ناشناس بود به آژانس خبرگزاری پاکستان و آژانس خبرگزاری «آن لاین» تلفون نموده این موضوع را تکذیب کرد که آن گروه به آژانس ها تلفون نموده است. سخنگو همچنان گفت که سولکی مریض است.

جان سولکی، آمر ادارۀ کمشنری عالی پناهندگان ملل متحد در ولایت بلوچستان، بتاریخ دوم ماۀ فبروری در کویته توسط اشخاص مسلحی اختطاف شد که بر موترش حملۀ ناگهانی کرده و رانندۀ او را بضرب گلوله کشتند.

جبهۀ متحد آزادی بخش بلوچستان تهدید کرده که سولکی را خواهد کشت مگر اینکه ملل متحد به نمایندگی ازان گروه آزادی یک گروۀ زندانیان زن را تقاضا کرده و تقاضا برای استقلال بلوچستان را حل و فصل کند.

XS
SM
MD
LG