لینک های دسترسی

پلان کوریای شمالی جهت پرتاب راکت


کوریای شمالی پلانی را اعلام نموده که بموجب آن یک قمر مصنوعی را بفضا پرتاب خواهد کرد. این حرکتی است که کشورهای همسایۀ کوریای شمالی معتقدند در حقیقت آزمایش یک راکت برد طویل میباشد.

یک بیانیۀ روز سه شنبۀ وزارت ساینس کوریای شمالی حاکی بود که در آمادگی پیونگ یانگ برای پرتاب یک قمر مصنوعی مخابراتی تجربوی بسرعت پیشرفت میکند.

هفتۀ گذشته کوریای شمالی گفت حق انکشاف فضائی را دارد. مقامات ایالات متحده و کوریای جنوبی گفته اند که کوریای شمالی برای آزمایش راکت تای پودونگ ۲ میباشد که دارای طویل ترین برد است.

تای پودونگ ۲ یک برد تقریباً ۶۷۰۰ کیلومتری دارد که الاسکا را در فاصلۀ قابل حمله قرار میدهد.

متخصصین میگویند کوریای شمالی در گذشته از اصطلاح انکشاف فضائی برای پنهان نگهداشتن آزمایشات راکت های دارای قابلیت حمل اسلحه استفاده کرده است.

آنها همچنان خاطر نشان میسازند که ولوکه درین پرتاب قمر مصنوعی ای هم وجود داشته باشد، ازین تکنالوژی میتوان برای راکت های برد طویل استفاده کرد.

XS
SM
MD
LG