لینک های دسترسی

نیویارک تایمز: جنگ افغانستان از عرشه کشتی امریکایی


از عرشه کشتی طیاره بردار تیودور روزولت که با نیروی اتمی مجهز است، در بحیره عرب و در خارج از سواحل پاکستان، طیارات جنگی امریکایی به فضا پرواز می کنند و بعد از طی تقریباً ٥٠٠ میل به جنوب افغانستان میرسند.

آنها بعد از چند بار گردش در اطراف مناطقیکه در آنجا طالبان تسلط دارند و قوای امریکایی و بریتانیایی کمتر به نظر میرسند،خودرا برای بمباردمان اماده می سازند.

قوای ائتلاف درین جا در حالات خطر، ازین نیروهای هوایی برای دفاع از خود کمک می خواهند.

نیویارک تایمز می نویسد قوای بحری امریکایی در آبهای بحیره عرب از ماه اگست تا به حال بیشتر به نظر میرسند؛ تا در غیاب قوای در خواست شده از طرف قوماندانان امریکایی در افغانستان، جوابگوی ضرورت شان باشد.

طیارات جنگنده از ارتفاع پنجهزار متری وضع را در روی زمین کنترول میکنند.

این طیارات در گرفتن امنیت قطارهای تدارکاتی که درین اواخربیشتر مورد حمله قرار میگیرند، و تعقیب افراد طالبان در اطراف تپه ها سهم می گیرند. پیلوتهای این طیارات بخوبی می دانند که کدام قطعه امریکایی در کدام جا مواجه با خطر آتش باری مستقیم می باشند.

نیویارک تایمز به ادامه مینویسد، قوماندان بخش نیروهای هوایی کشتی تیودور میگوید شما از حالت دویدن و صدای عساکر در میدان جنگ میدانید که وضع خوب نبوده و ایجاب میکند فورا باید اقدامی صورت گیرد.

نیویارک تایمز از قول کپتان کشتی تیودور روزولت مینویسد، جنگجویان به مجردیکه مواجه به خطر میشوند در بین مردم پناه می برند و از آنجا بالای عساکر شان آتش باری میکنند. آنها می دانند که حملات هوایی ما بر این مناطق در نزد همگان بد جلوه میکند.

ضرور نیست تا راجع به تلفات غیر نظامیان به پیلوتها چیزی گفته شود. آنها خود از موضوع آگاه اند. بیشتر این تلفات از دست طالبان به آنها میرسد و هم در جریان حملات طیاراتی صورت میگیرد که طالبان را هدف قرار می دهند.

نیویارک تایمز مینویسد چون حامد کرزی در مورد تلفات ملکی بمباردمان های هوایی زیاد شاکی بود و انرا بار بار انتقاد کرده است، یک وقتی ازو دعوت بعمل امد تا از عرشه این کشتی جریان عملیات را بر ضد طالبان مشاهده نماید.

کپتان کشتی به او گفت تا زمانیکه ما شواهد کافی بدست نیاوریم ما هیچ وقت حمله نمیکنیم.

او خودش طیارات را تعقیب کرد که چگونه حملات را انجام می دهند و چگونه سعی می کنند از تلفات ملکی ها جلو گیری شود. او ازین صحنه متاثر شده و برای کشتی کلاهای قره قلی و کارتهای کرسمس فرستاد.

نیویارک تایمز از قول کپتان یا ملاح کشتی می گوید که انها در عراق مشکل افغانستان را نداشتند.

در آنجا شورشیان از مردم عادی تفکیک می شدند اما در افغانستان این مسئله خیلی دشوار است. با وجود احتیاط زیاد و دقتی که صورت می گیرد با انهم این تلفات ناگزیر است.

پیلوتها می گویند ما بمب ها را درجاهایی پرتاب می کنیم که به ما گفته می شود و در وقتی پرتاب می کنیم که از ما خواسته می شود.

XS
SM
MD
LG