لینک های دسترسی

اولین سخنرانی براک اوباما در کانگرس ایالات متحده


براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده بساعت نه امشب در حضور جلسۀ مشترک کانگرس برای اولین بار سخنرانی نموده و آزمون های را که کشور به آن روبروست به مردم امریکا بازگو خواهد کرد.

پالا ولفسن خبرنگار صدای امریکا گزارش میدهد که سخنرانی او بیشتر به موضوعات اقتصادی تمرکز خواهد داشت.

رئیس جمهور با استفاده ازین سخنرانی پلانها و اولویت های کاری اش را مطرح خواهد کرد.

او در گردهم آئی اقتصادی ایکه در قصر سفید به اشتراک قانونگذاران و متخصصین اقتصاد جهت بحث و مناظره در مورد پائین آوردن کسر بودیجه حکومت فدرال دایر گردیده بود، خلاصه ای از سخنرانی اش را مطرح کرد.

رئیس جمهور گفت او از حکومت بش یک عشاریه سه تریلیون دالر کسر بودیجه را به میراث گرفت. او گفت هدف او پائین آوردن این کسر بودیجه به نیم آن در چهار سال آینده است.

"ما نمی توانیم و نباید چنین کسر بودیجه ایرا بدون اینکه انتهائی داشته باشد، دوام بدهیم. برخلاف تعقل سلیم، در واشنگتن که در چند سال گذشته دوام داشت، ما نمی توانیم به نحوی که بخواهیم مصرف نموده و تأثیرات آنرا به بودیجۀ آینده، حکومت آینده ویا نسل آینده انتقال دهیم"

رئیس جمهور هدف کاستن کسر بودیجۀ حکومت فدرال را یک هفته بعد از توشیح لایحۀ مصارفی که در تاریخ امریکا تا بحال بی نظیر بوده است، اعلان کرد.

آقای اوباما پافشاری مینماید ۷۸۷ ملیارد دالر پلان محرک اقتصادی وی مصرفیست که یکبار جهت برخورد با حالت اضطراری اقتصادی تهیه گردیده است.

او گفت هدف نهائی باید کاهش کسر بودیجۀ حکومت فدرال و بیلانس آن میباشد.

اوباما: "از دید من اولاً انجام بستۀ احیای اقتصادی و بعداً توجه نمودن به مسائل میانه و دراز مدت، هیچگونه تضادی را نمی بینم"

جلسۀ عالی اقتصادی متحدین و مخالفین حکومت اوباما را باهم یکجا نمود. یکی از کسانیکه درین جلسه اشتراک نموده بود سناتور جان مککین حریف جمهوری خواه اوباما در انتخابات گذشتۀ ریاست جمهور بود.

ایرک کنتور عضو مجلس نمایندگان از حزب جمهوریخواه نیز اشتراک ورزید که او در ایجاد اتحاد بین اعضای حزبش برای مخالفت به لایحۀ محرک اقتصادی رئیس جمهور، نقش کلیدی را ایفا نموده بود. او گفت بوجود آمدن امکان گفت شنود در قصر سفید را استقبال مینماید.

کنتور: "این یک امکان بزرگی برای ما بود تا روی مسائل خیلی بزرگ گرد هم جمع شویم. "

سخنرانی امشب رئیس جمهور قدم بعدی درین جریان خواهد بود.

گرچه رئیس جمهور در حضور جلسۀ مشترک کانگرس سخنرانی مینماید اما این سخنرانی عمده ای در مورد وضع عمومی کشور نخواهد بود که معمولاً در همین زمان ایراد گردیده و از طرف تمام رسانه های اطلاعات جمعی به مردم رسانیده میشود.

توقع میرود بُعد این سخنرانی محدود تر بوده بیشتر به مسائل اقتصادی توجه نموده و به مسائل امنیت ملی کمتر روشنی خواهد گردید. آقای اوباما اولین سخنرانی رسمی در مورد وضع کشور را در سال ۲۰۱۰ ایراد خواهد نمود.

XS
SM
MD
LG