لینک های دسترسی

موافقه ترانزیتی بین ازبکستان و ایالات متحده


اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان میگوید، آن کشور موافقه کرده است به ایالات متحده اجازه دهد مواد و تجهیزات غیر نظامی را از طریق خاک آن کشور به افغانستان انتقال بدهد.

آقای کریموف بروز چهار شنبه تصریح کرد که این موافقه حمل و نقلصرف بمقصد انتقال مواد و تجهیزات غیر نظامی است.

اعلامیه رئیس جمهور ازبکستان، تبصره های قبلی یک مامور ایالات متحده را تصدیق میکند.

در هفته قبل، جنرال دیود پیترایس، قوماندان عمومی قوای ایالات متحده در افغانستان، با آقای کریموف در تاشکند ملاقات کرد. اما وزارت خارجه ایالات متحده گفت، بازدید جنرال پیترایس در مورد تهیه و تدارک راه های مواصلاتی به افغانستاننبوده است.

اکثریت مواد ارسالیایالات متحده و ناتو به افغانستان، از راه زمینی پاکستان صورت میگیرد، اما کاروان عراده جات حامل آن مواد مورد حملهفزاینده طالبان و القاعده قرار گرفته است.

حکوت قرغزستان اخیراً به اختتام دست رسی ایالات متحده به پایگاه هوائی با اهمیت "مناس" آنکشور رای داد که برای عساکر در افغانستان کمک میکرد.

واشنگتن همچنان اجازه روسیه و قزاقستان را برای ارسال مواد و تجهیزات به افغانستان ذریعه قطار آهن، حاصل کرده است.

XS
SM
MD
LG