لینک های دسترسی

شورش محافظین سرحدی بنگله دیش خاتمه یافت


در بنگله دیش اعلا م شده است که شورش محافظین سرحدی بنگله دیش تمام شده و آنها اسلحه شان را بزمین نهاده اند.

سخنگوی حکومتی بنگله دیش گفته است که اوضاع اینک کاملاً تحت کنترول قرار گرفته است.

قبل بر آن تانک های اردوی بنگله دیش در عکس العمل به شورش مرگبار محافظین سرحدی آن کشور روز قبل، امروز پنجشنبه به جاده های داکه بر آمده بودند.

شیخ حسینه ، صدر اعظمبنگله دیش، به محافظین سرحدی آن کشور که بنام "تفنگ های بنگله دیش" خوانده میشوند، هشدار داده است که هر گاه تسلیم نشوند حکومت علیه شان اقدام جدی خواهد کرد.

شیخ حسینه در یک بیانیه تلویزیونی اظهار کرد که مردم بنگله دیش در جریان این بحران باید آرام بمانند. پولیس میگوید عساکر خاص رفع شورش، بر چندین پوسته سرحدی در سراسر آن کشور گلوله باری کرده و حملات خشونت بار را در در داکه پایتخت آن کشور تجدید کردند.

مامورین گفتند حکومت، شبکه های مخابراتی تلفون های سیار را در جریان حملات قطع کرده است.

قبلاً بروز پنجشنبه تلویزیوین بنگله دیش صحنه های از عساکر سرحدی بنگله دیش را نشان داد که اسلحه شان را به "شها را خاتون" وزیر داخله بنگله دیش در داکه تسلیم میدادند.

XS
SM
MD
LG