لینک های دسترسی

مذاکرات بین جناح فتح و حماس در قاهره


جناح فتح فلسطینی و حماس مذاکراتبیشتری را در قاهره جهت رفع انشعابات بین شان و ایجاد یک حکومت جدید وحدت انجام دادند.

هیات های این دو جناح امروز پنجشنبه در دفتر کار عمر سلیمان، رئیس اداره استخبارات مصر که تا حال مساعی برای میانجیگری بین آنها را رهبری کرده است، ملاقات کردند.

سلیمان از هر دو جناح حماس و فتح تقاضا کرده است منازعه بین خود را پایان دهند.

رفع انشعاب یین دو جناح یک امر کلیدی برای ایجاد یک حکومت متحد فلسطینی خوانده میشود تا آن حکومت بتواند از مساعی برای اعمارمجدد غزه، نظارت کند و با اسرائیل بر قایم شدن یک متارکه دراز مدت به مذاکره پردازد.

مذاکرات دو جانب امروز پنجشنبه در مصر یک روز بعد از آن صورت گرفت که حماس و فتح موافقه کردند در یک حرکت حسن نیت، زندانیان همدیگر را آزاد سازند.

دو جانب، از هنگامیکه اعضای حماس که در ۲۰۰۶ در انتخابات پیروز شدند و اداره غزه را در ۲۰۰۷ از افراد فتح بدست گرفته و سلطه قدرت حزب اعتدال گرای فتح را در ساحل غربی محدود ساختند، رو حکومت رقیب با هم دیگر دارند.

در عین حال، جورج میتچل، فرستاده ایالات متحده به شرق میانه، امروز در دومین بازدید اش از اسرائیل از هنگامی که در یک ماه قبل بحیث نماینده خاص ایالات متحده به شرق میانه مقرر شد، با مامورین اسرائیلی در "تل ابیب" ملاقات کرد.

اداره رئیس جمهور اوباما یک سعی "متهاجمانه" رابرای یک توافق بر صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها وعده داده است.

جورج میتچل از ترکیه که در آن ترکیه را با در نظر داشت ارتباطات نزدیک اش با اسرائیل و دول عربی یک نیروی با اهمیت در شرق میانه خواند، وارد اسرائیل شده است.

XS
SM
MD
LG