لینک های دسترسی

Breaking News

ملاقات وزرای خارجه افغانستان و پاکستان


شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان به سرویس اردوی صدای امریکا گفت، در ملاقات هائیکه تا کنون در ایالات متحده بعمل آمدهاست پاکستان نتیجه گیری نموده که با افغانستان همکار خواهد بود و او مذاکرات را مثمر خواند.

قریشی به صدای امریکا گفت، هند در مذاکرات سهم نخواهد گرفت.

بروز چهار شنبه، وزیر خارجه پاکستان گفت، پاکستان میخواهد ایالات متحدهبر استفاده از طیارات Dronesخود برای حمله بر اهداف شان، تندروان در پاکستان، دوباره فکر کند.

بروز چهار شنبه وزیر خارجه پاکستان گفت اسلام آباد خواستار آن است که ایالات متحده در مورد استفاده از طیاره های "درونس" خود جهت حمله بر اهداف تندروان در خاک پاکستان دوباره بیاندیشد.

قریشی اظهار کرد، میخواهد طیارات درونس به پاکستان منتقل ساخته شود زیرا به گفته اش پاکستان برای استفاده ازین تکنالوژی در موقف بهتری قرار دارد و میتواند بدونمنزجر ساختن مردم خود، از آن استفاده کند.

در عین حال سناتور جان مکین خواهان یک تغییر عمدهدر ستراتیژی ایالات متحده در افغانستان شده است.

مکین میگوید واشنگتن و متحدین آن باید به اردوی افغانستان کمک کنند. او تزئید در میزان کمکهای غیر نظامی را به افغانستن و همچنان توسعه مساعی ایالات متحده را در امر کمک به کابل در جهت مبارزه علیهفساد اداری و سرکوبی تجارت غیر قانونی مواد مخدرپیشنهاد کرده است.

XS
SM
MD
LG