لینک های دسترسی

کشف قبر دسته جمعی در مقر محافظین سرحدی بنگلادیش


مقامات نظامی بنگلادیش میگویند عساکر یک قبر دسته جمعی را کشف کرده اند که اظهار عقیده میشود شامل حد اقل ۶۶ صاحب منصبی است که توسط محافظین سرحدی که در هفتۀ جاری در داکه بغاوت کرده بودند، کشته شده اند.

مقامات میگویند در جستجوی مقر قوماندانی محافظین سرحدی شبۀ نظامی، صحنۀ بغاوت خونینی که دو دوز قبل آغاز یافت، ده ها جسد را کشف کرده اند.

و مقامات نظامی میگویند جسد تورن جنرال شکیل احمد، قوماندان محافظین سرحدی در داخل محوطه کشف گردید.

صدها محافظ سرحدی بعد از تسلیمی اسلحۀ شان بروز پنجشنبه فرار کردند.

بروز جمعه در یک صحنۀ چشم گیر، ناظرین شاهد داخل شدن تانک های قوای نظامی بمحوطه بدون مقاومت محافظین و سروی صحنۀ کشتار توسط پولیس و عساکر بودند. ده ها صاحب منصب محافظین سرحدی هنوز مفقود الاثر هستند.

شیخ حسینه، صدراعظم بنگلادیش همچنان بمنظور کمک در آرام ساختن اوضاع به سراسر آن کشور تانک ها را فرستاده است. مقامات بنگلادیش حد اقل ۳۰۰ محافظ سرحدی را که طبق ادعا در بغاوت سهم گرفته بودند، توقیف نموده اند.

XS
SM
MD
LG