لینک های دسترسی

کشف یک قبر دسته جمعی دیگر در بنگلادیش


مقامات بنگلادیش یک قبر دسته جمعی دیگر و جزئیات بیشتر را در مورد قساوتی که در جریان قیام دو روزه توسط محافظین سرحدی صورت گرفته، کشف کرده است.

جستجو کنندگان اجساد بیشتر صاحب منصبان را بروز شنبه در یک محوطۀ نظامی در داکه، پایتخت بنگلادیش کشف کردند که در نتیجه تعداد مقتولین به ۸۰ نفر بلند رفت. مقتولین اکثراً صاحب منصبان ارشد نظامی هستند. مقامات میگویند اکثر صاحب منصبان اردو هدف گلوله و برچه قرار گرفته اند. یک عدۀ زیاد صاحب منصبان هنوز مفقودالاثر هستند.

این قیام بروز چهارشنبه در مقر واحد شبۀ نظامی محافظین سرحدی رخ داد که قوماندۀ آن بدست قوای زمینی است.

این نگرانی وجود دارد که اردوی سوگوار و خشمگین شاید دست باقدام تلافی جویانه بزند.

قوماندان قوای نظامی بنگلادیش، طی اقدامی جهت کاهش چنین بیمی پشتیبانی خود را از حکومت ملکی دو ماهۀ شیخ حسینه، صدراعظم تعهد کرد. جنرال معین احمد بعد از ملاقات روز جمعه با خانم حسینه از مردم کشور تقاضا کرد تا آرامش خود را حفظ نمایند.

خانم حسینه، صدراعظم گفت محافظینی که در قتل صاحب منصبان مستقیماً دست داشتند، عفو نخواهند شد.

XS
SM
MD
LG